Z inicjatywy Kapelana więziennego Roberta Żukowskiego i nieformalnej grupy Wolontariuszy „Zacheuszki”osadzeni w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej otrzymali kalendarze.

Zacheuszki” to grupa wolontariuszy, których powołaniem jest niesienie wsparcia więźniom i ich rodzinom, zarówno na terenie zakładu karnego, jak i na wolności. Grupa wraz z Kapelanem służy pomocą, rozmową i chrześcijańską postawą niosąc motto “Wyjdź ponad przeciętność”. 

Ojciec Robert przekazał nie tylko kalendarzyki, które będą pomocne osadzonym przez cały rok ale także życzenia wszelkiej pomyślności oraz wiary w dobro człowieka. 

Osadzeni w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie oraz w OZ Piława Dolna mieli szansę uczestniczyć  w jednej z akcji pomocy kobietom z Ukrainy, które przebywają w Schronisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet we Wrocławiu. 

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/126335/Akcja-resocjalizacja-Do-wiezniow-trafily-wyjatkowe-kalendarze

Tekst/foto: por. Agata Dudek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej