Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm.), art. 247 § 1 i § 2 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 poz. 676 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.); z uwagi na duży wzrost zachorowań w obszarze Dolnego Śląska potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) jak również w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa ochrony życia i zdrowia funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Służby Więziennej, osadzonych przebywających w warunkach izolacji, osób ubiegających się o wejście na teren jednostki, a także biorąc pod uwagę rekomendacje uzyskane z Powiatowej Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dzierżoniowie zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy na okres od dnia 1 lutego 2021r. do 28 lutego 2021r. na terenie Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Piławie Dolnej Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie wstrzymuje się:

- zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych zatrudnionych przez podmioty pozawięzienne;

- udzielania osadzonym widzeń;

- odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

O wstrzymaniu ww uprawnień powiadomiony został Sędzia Penitencjarny.

Ewentualne przedłużenie ww ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247§2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie oraz Oddział Zewnętrzny w Piławie Dolnej podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.  

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej