Kampania społeczna Służby Więziennej pn.: „Bezpieczni w służbie i w pracy"

Dnia 31 maja 2019 roku odbyło się szkolenie z zakresu radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną petentów, technik obrony, a także udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. 

Głównym celem kampanii prowadzonej przez Służbę Więzienną jest uwrażliwienie ludzi na zdarzające się niebezpieczne sytuacje oraz pomoc w pozyskaniu wiedzy i podstawowych umiejętności, które pozwolą bezpieczniej wykonywać codzienne obowiązki w kontakcie z trudnym petentem.

Szkolenie składało się z dwóch modułów: moduł teoretyczny i moduł praktyczny.

Moduł teoretyczny przybliżył zagadnienia prawne na temat szczególnej ochrony prawnej, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni z tytułu wykonywania swojego zawodu. Zawierał warsztaty z zakresu umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym podopiecznym, który przeprowadziła mł. chor. Olga Troczyńska.

Moduł praktyczny odnośnie zaprojektowania bezpiecznego miejsca pracy i poznania podstawowych technik obrony przed agresją petenta był prowadzony przez funkcjonariuszy GISW z Wrocławia.

Podczas zajęć została zaprezentowana teoria oraz metodyka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez plut. Pawła Guczwińskiego.

Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem podczas przeprowadzonego szkolenia, a nawet wyrazili chęć udziału w przypadku kolejnych edycji kampanii.

 

Tekst/foto: ppor. Agata Dudek

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej