Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi w ramach 100-lecia powstania Służby Więziennej

Pobór krwi odbywał się w Klubie HDK przy KPP w Dzierżoniowie przy udziale Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych jednostki penitencjarnej, a także funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.

tekst/foto: ppor. Agata Dudek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej