Tradycyjnie z okazji Święta Służby Więziennej są nadawane odznaczenia i awanse. W tym roku w naszej jednostce awans na wyższy stopień służbowy otrzymało 30 funkcjonariuszy Służby Więziennej, 27 w korpusie podoficerów, a 3 nadano stopnie starszego szeregowego. W gronie wyróżnionych złotą odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej znalazł się Dyrektor naszej jednostki. Wszystkim wyróżnionym funkcjonariuszom gratulujemy. Z okazji święta otrzymaliśmy życzenia od Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kłodzku. Dziękujemy za życzenia.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej