Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Obchody Święta Konstytucji 3 maja rozpoczęły się w Dzierżoniowie Mszą św. w kościele pw. św. Jerzego. Potem odbyły się uroczystości pod pomnikiem Losów Pamięci Ojczyzny, gdzie odśpiewano hymn państwowy, wygłoszono przemówienie okolicznościowe i złożono kwiaty.

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie reprezentował Dyrektor ppłk Marek Geciów, Kierownik Działu Ochrony por. Krzysztof Serek oraz st. instruktor Działu Ochrony st. chor. Marcin Kita.

 

Tekst: ppor. Agata Dudek

Foto: por. Marek Meliński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej