19 grudnia br. funkcjonariusze i pracownicy tutejszej jednostki gościli w swojej siedzibie uczniów szkół średnich z terenu powiatu działdowskiego, ramach zorganizowanej wycieczki zawodoznawczej.

Wizyta została zorganizowana przez Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotnicze Hufce Pracy w Działdowie.

W trakcie spotkania młodzież wykazywała zainteresowanie pracą penitencjarną z osadzonymi oraz zasadami wykonywania kary pozbawienia wolności. Ponadto młodzież miała okazję uzyskać informację o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania zawodu, zasadach rekrutacji do służby oraz możliwościach edukacyjnych. Uczestnicy spotkania mogli zweryfikować posiadaną wiedzę wizerunku skazanych czy warunków odbywania kary pozbawienia wolności.

Zdobyta wiedza na pewno przyda się młodym ludziom w podjęciu decyzji o wyborze zawodu.

Tekst i zdjęcia : por. Sławomir Grochowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej