21 czerwca 2018 roku, po raz XI Oddział Rejonowy PCK w Działdowie we współpracy z lokalnym Intermarche i Bricomarche zorganizował otwartą akcję poboru krwi pod hasłem „Krew dla Polski – Twoja krew ma moc, podziel się nią!”.


Organizatorzy zaprosili do współpracy Komendę Powiatową Policji, Państwową Komendę Straży Pożarnej, Straż Miejską, Służbę Więzienną, Urząd Miasta w Działdowie oraz organizacje pozarządowe, w tym: Stowarzyszenie „Wolność od strachu”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Powiatowo – Miejskie w Działdowie, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Działdowie oraz przedstawicieli Klubów Honorowych Dawców Krwi.
W akcję włączyli się również funkcjonariusze Klubu Honorowych Dawców Krwi Służb Mundurowych, w tym Aresztu Śledczego w Działdowie.


Tekst: por. Sławomir Grochowski
Zdjęcia: dzięki uprzejmości Karol Wrombel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej