W dniu dzisiejszym w jednostce zakończono realizację kursu zawodowego „Zagospodarowanie terenów zielonych wraz ze szkoleniem kompetencyjnym w zakresie aktywizacji zawodowej”.

Kurs był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Podobnie jak uprzednie edycje, szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne i praktyczne, aktywizację zawodową oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W zajęciach uczestniczyło 12 osadzonych, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli część teoretyczną oraz praktyczną kursu. Dalszy etap przewiduje zatrudnienie uczestników projektu w formie stażu.   

W roku bieżącym jest to III edycja szkolenia. Łącznie w projekcie uczestniczyło 36 osadzonych, którzy oprócz powyższych zdobyli kwalifikacje brukarza oraz glazurnika-malarza.

Tekst i zdjęcia: por. Sławomir Grochowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej