Spotkanie Dyrektora Aresztu Śledczego w Choszcznie ppłk. Ryszarda Melnika z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie nadk. Rafałem Janzenem.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Choszcznie ppłk  Ryszard Melnik spotkał się I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie nadk. Rafałem Janzenem. Głównym tematem spotkania była stała współpraca obu służb mundurowych, a także dyskusja o wspólnych działaniach w kontekście nadchodzących ćwiczeń ochronno-obronnych, które odbędą się w dniu 30 listopada br. Dyrektor aresztu omówił tematykę ćwiczeń oraz kwestie organizacyjne. Zastępca komendanta podkreślił ważną rolę, jaką Służba Więzienna zajmuje w systemie ochrony społeczeństwa przed sprawcami w tym skarbowych, a  osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Wizyta miała charakter spotkania roboczego , dotyczyła zagadnień ochronnych a także przedstawiony został plan dalszej współpracy w różnego rodzaju ćwiczeniach. 

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Krystian Kowalski

http://biuletyn.imm.com.pl/internal_browser/internet/02fc054a7b7a8ac502fc0532233428de/z/i

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej