Spotkanie z kuratorami I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Choszcznie.

W Areszcie Śledczym w Choszcznie odbyła się narada kadry penitencjarnej z I Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Choszcznie. Spotkanie odbyło się dzięki wspólnej inicjatywie kierownika działu penitencjarnego kpt. Łukasza Kropidłowskiego oraz wychowawczyni ds. pomocy postpenitencjarnej st. szer. Joanny Makowskiej, która rozpoczynając spotkanie podkreśliła ważną rolę kuratorów sądowych w procesie przygotowania skazanych do życia na wolności w oparciu o tematykę realizacji programu wolnościowego na podstawie art. 164 k.k.w. Pani Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przedstawiła aspekty pracy kuratorów sądowych, m.in. sporządzanie wywiadów środowiskowych, o które często zwraca się administracja zakładu karnego, program wolnościowy, zasady udzielania pomocy postpenitencjarnej. W dalszej kolejności podejmowana była dyskusja na temat procedur współpracy służby kuratorskiej oraz kadry penitencjarnej Aresztu Śledczego w Choszcznie,  rozmawiano także na temat poprawności objęcia skazanych programem wolnościowym.

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Krystian Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej