W dniu 26.05.2022 r. odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. J. Smolenia w Bytomiu.

Podjęcie decyzji związanej z wyborem kierunku kształcenia, bądź rozpoczęcia pracy zawodowej to ważna chwila w życiu młodego człowieka. Wielu młodych ludzi stawia sobie pytanie, czy wstąpienie w szeregi formacji mundurowej jaką jest Służba Więzienna to ciekawy, właściwy wybór? Na powyższe pytanie odpowiedzieli Nasi funkcjonariusze, którzy na przykładzie bytomskiego aresztu zapoznali uczniów z funkcjonowaniem i specyfiką jednostki penitencjarnej. Licealiści wspólnie z opiekunem mogli również obejrzeć eksponaty zgromadzone w ramach wystawy zorganizowanej w podziemiach aresztu, przedstawiającej areszt dawniej i dziś. Wystawa przybliżyła zwiedzającym szczególny charakter jednostki.

Wzbudzenie ciekawości

Podczas spotkania dużą część czasu poświęcono naborowi do szeregów Służby Więziennej. Omówiono między innymi wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji. Młodzież została również zapoznana z ofertą edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Uczniowie otrzymali ulotki dotyczące prowadzonego naboru.

Służba Więzienna to nowoczesna formacja mundurowa, która zapewnia bezpieczeństwo państwa polskiego. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw jednocześnie przygotowując osadzonych do powrotu i właściwego funkcjonowania na wolności.

Nasze szeregi czekają na nowych, młodych ludzi gotowych na wyzwania oraz szukających stabilizacji.

Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej www.sw.gov.pl - zakładka REKRUTACJA, gdzie publikowane są najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego i aktualnie prowadzonego naboru do formacji.

tekst, zdj. kpt. Krzysztof Hyba 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej