W dniu 09.04.2024 r. miały miejsce zajęcia w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich w ramach programu edukacyjnego Służby Więziennej "W SŁUŻBIE PRAWU".

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bytomiu przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla uczniów, które polegały na uświadomieniu młodzieży, że więzienie jest najgorszym ze scenariuszy dla młodego człowieka. Często zdarza się, iż podjęte decyzje przez młodego człowieka stoją w konflikcie z porządkiem prawnym i mogą rzutować na całe jego życie. Podczas spotkania zwrócono uwagę na zjawisko przemocy rówieśniczej oraz przestępczości nieletnich. Omówione zostały przykłady zachowań oraz nieodpowiedzialnych decyzji, które w konsekwencji mogą doprowadzić do umieszczenia młodej osoby w zakładzie karnym. Podczas spotkania omówione zostały również skutki działań przestępczych nie tylko dla samego sprawcy, ale także dla osób bliskich, rodziny, grupy rówieśniczej.

Dodatkowo w ramach spotkania przybliżono uczniom misję, zadania oraz historię Służby Więziennej. Poruszono tematy związane z funkcjonowaniem jednostki penitencjarnej, jej charakterystyką, sposobem odbywania kary i życia codziennego osadzonych.

Na koniec zajęć przedstawiono młodzieży na czym polega praca w więzieniu. Uczniowie zostali również zapoznani z możliwościami wstąpienia do Służby Więziennej, korzyściami wynikającymi ze służby oraz drogą kariery zawodowej.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Służbie Więziennej i systemem rekrutacji mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie internetowej www.sw.gov.pl/rekrutacja, bądź pod numerem telefonu: 504 333 932.

 

tekst: ppor. Szymon Dziombek

zdjęcie: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej