W dniu 8 marca odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą zrealizowane na terenie bytomskiego aresztu.

Tym razem w bytomskiej jednostce penitencjarnej gościli licealiści z Zespołu Szkół Technoczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich.

W ramach programu, mającego na celu między innymi edukację prawną młodzieży, uczniowie zostali zapoznani z elementami prawa karnego, konsekwencjami niewłaściwych oraz nieodpowiedzialnych zachowań.

Uczniowie podczas zajęć wykazywali zaangażowanie i zainteresowanie, czego dowodem była liczna ilość pytań dotycząca pracy w jednostce penitencjarnej.

Zajęcia były również okazją do poznania specyfiki pracy w Służbie Więziennej, w jej poszczególnych pionach. Młodzież otrzymała niezbędne informacje na temat warunków, które należy spełnić, aby wstąpić w szeregi naszej formacji.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Służbie Więziennej i systemem rekrutacji mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie internetowej www.sw.gov.pl/rekrutacja, bądź pod numerem telefonu: 504 333 932.

 

tekst, zdj.: kpt. Krzysztof Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej