W Areszcie Śledczym w Bytomiu w dniach od 30.08.21 r. do 02.09.21 r. odbyła się wystawa zrealizowana wspólnie z Biurem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach pt. ,,Rok 1920 na Górnym Śląsku’’.

W ramach wieloletniej współpracy OISW w Katowicach oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zrealizowano kolejną edycję projektu edukacyjnego ,,Dziedzictwo pokoleń’’. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Łącznie w wystawie uczestniczyła grupa ponad 120 osadzonych.

Tematem przewodnim wystawy było przybliżenie osadzonym sytuacji politycznej oraz historycznej Górnego Śląska po I wojnie światowej.

Głównym założeniem projektu było objęcie jak największej liczby osadzonych lekcją obywatelską, a przez to ukształtowanie świadomych postaw obywatelskich. Miniona już wystawa to cenna lekcja historii, a także element procesu resocjalizacji. To także próba uwrażliwienia osadzonych oraz przekazania prawdziwych wartości w życiu człowieka.

zdj. por. A. Machwic

tekst por. K. Hyba 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej