W ramach współpracy Służby Więziennej z KMP w Katowicach na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu przeprowadzono kontrolę wybranych cel mieszkalnych.

W Areszcie Śledczym w Bytomiu realizowany jest „Program przeciwdziałania przedostawaniu się substancji odurzających i ich obrotowi na terenie jednostki’’. Celem programu jest prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania przedostawaniu się, pozyskiwaniu, czy zażywaniu substancji niedozwolonych przez osadzonych.

W celu wyeliminowania ww. zagrożeń na terenie aresztu realizowane są różnego rodzaju oddziaływania między innymi przy współpracy z Policją oraz Strażą Graniczną.

Współpraca z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zaowocowała pozyskaniem specjalnie wyszkolonego psa służbowego, dzięki któremu mogliśmy dokonać kontroli wybranych cel mieszkalnych pod kątem ewentualnych środków odurzających.

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w jednostce penitencjarnej jest jednym z podstawowych zadań naszej formacji. Dzięki specjalnie wyszkolonym psom możemy prowadzić działania mające na celu zapobieganie zdarzeniom mogącym zagrażać zdrowiu i życiu osadzonych.

Powyższa kontrola została zrealizowana w ramach prowadzonych przez naszą jednostkę działań o charakterze profilaktycznym.

 

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej