To już kolejny rok, w którym Areszt Śledczy w Bytomiu kontynuuje zbiórkę plastikowych nakrętek.

W dniu 12.05.2022 r. nasza jednostka po raz kolejny włączyła się w akcję charytatywną na rzecz dzieci będących w potrzebie. Od wielu lat angażujemy się w działania na rzecz osób potrzebujących. Jedną z form takich działań jest właśnie zbieranie plastikowych nakrętek. Nakrętki zbierane są zarówno przez funkcjonariuszy jak i osadzonych. Tym  razem zostały przekazane dla dziecka funkcjonariusza OZ w Zabrzu.

Dajemy szansę innym

W tak prosty sposób zbierając plastikowe elementy możemy aktywnie włączyć się w niesienie pomocy pokrywając koszty związane z leczeniem, czy zakupem sprzętu rehabilitacyjnego. Udział  w akcjach  o charakterze charytatywnym  jest wsparciem potrzebujących w ich walce o lepsze i godne życie. Zbierania nakrętek wzmacnia oddziaływania resocjalizacyjne prowadzone przez kadrę naszej jednostki, umożliwiając  propagowanie odpowiedzialnych postaw społecznych, idee pomocy innym oraz zachowania proekologiczne wśród osadzonych. Opisana zbiórka stanowi ważny aspekt wychowawczy w całokształcie oddziaływań o charakterze resocjalizacyjnym prowadzonych przez kadrę penitencjarną naszej jednostki.

zdj. tekst kpt. Krzysztof Hyba 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej