W okręgu katowickim Wojewódzkie Obchody Święta Służby Więziennej odbyły się w dniach 2-3 lipca w Rybniku. 2 lipca miał miejsce Rodzinny Piknik Służb Mundurowych pod honorowym patronatem wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, a 3 lipca oficjalne obchody na rybnickim rynku.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej okręgu katowickiego, pod przewodnictwem biskupa pomocniczego gliwickiego Andrzeja Iwaneckiego. Następnie nastąpił przemarsz uczestników na rynek, gdzie miały miejsce główne uroczystości z udziałem ministra Wosia oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. insp. Jacka Kitlińskiego. Wśród osób zaproszonych byli między innymi: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, senator Wojciech Piecha, szefowie wojewódzkich służb mundurowych, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, świata nauki, kultury, gospodarki, duchowieństwa, resortowych związków zawodowych oraz kadra kierownicza jednostek penitencjarnych.

Awanse i odznaczenia

Święto Służby Więziennej to okazja do wręczenia awansów i wyróżnień dla tych funkcjonariuszy i pracowników, którzy wyróżniają się szczególną postawą. Podczas uroczystej odprawy wręczone zostały odznaczenia państwowe resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych.

Na wniosek Ministra Sprawiedliwości Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył 3 funkcjonariuszy bytomskiej jednostki Krzyżem Zasługi, który nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Uroczystość była okazją do wręczenia naszemu funkcjonariuszowi srebrnej odznaki resortowej ,, Za zasługi dla więziennictwa’’.

Na uwagę zasługuje fakt, że nasi funkcjonariusze zostali awansowani w drodze wyróżnienia w trybie art. 169 ust. 1 pkt 6 ustawy o Służbie Więziennej. Dotyczyło to zarówno korpusu podoficerów jak również oficerów.

 

zdj. mjr Roman Malchrzyk

tekst: kpt. Krzysztof Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej