23.11.2022 roku w Areszcie Śledczym w Bytomiu gościli żołnierze rezerwy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gliwicach.

Podczas wizyty grupa kilkunastu żołnierzy miała okazję zapoznać się ze specyfiką i funkcjonowaniem jednostki penitencjarnej, wykonywaną przez funkcjonariuszy pracą w różnych pionach służb. W trakcie spotkania funkcjonariusze prowadzący przybliżyli gościom różnicę między poszczególnymi typami zakładów karnych, zapoznali z charakterystyką pracy formacji mundurowej jaką jest Służba Więzienna, metodami pracy z osadzonymi. Przybliżono kilka autorskich programów readaptacyjnych prowadzonych na terenie naszego aresztu. Wojskowi mieli również możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną jednostki, zapleczem logistycznym, nowymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w codziennej służbie.

Na zakończenie goście zostali oprowadzeni po terenie jednostki. Wizyta była także okazją do obejrzenia wystawy zorganizowanej w podziemiach aresztu, przedstawiającej dzieje aresztu. Funkcjonariusze omówili poszczególne eksponaty zgromadzone w ramach wystawy między innymi urządzenia dawnego oddziału chirurgicznego, okulistycznego, wyposażenie celi mieszkalnej. Wystawa wywarła na zwiedzających duże wrażenie. Przybliżyła zwiedzającym szczególny charakter jednostki.

zdj. tekst kpt. Krzysztof Hyba 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej