W ramach cyklicznych zajęć terapeutycznych adresowanych do osadzonych, na terenie Aresztu Śledczego w  Bytomiu odbyły się warsztaty ceramiczne. Zajęcia prowadzone były przez pracowników Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Nie święci garnki lepią

Zajęcia z arteterapii odbyły się 6 czerwca 2019r. Tym razem uczestnicy warsztatów tworzyli przedmioty z gliny, poznawali podstawowe techniki modelowania, narzędzia pracy i możliwości kreacyjne. Osadzeni mieli okazję poznać tajniki lepienia naczyń na formach gipsowych.Różnorodne techniki i tematy jakie wykorzystano podczas warsztatów spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników warsztatów.

Warsztatom przyświecało stare przysłowie ,, nie święci garnki lepią” które zyskało, dodatkowe, bardzo konkretne znaczenie. Powstałe w trakcie zajęć prace osadzonych swoją estetyką, pomysłowością i dbałością wykonania dowodzą, że glinę da się polubić i nie musi kojarzyć się jedynie z ...błotem.

Resocjalizacja przez sztukę

Uczestnicy zajęć uwierzyli, że mogą i potrafią wiele. Odzyskanie wiary w posiadane umiejętności manualne oraz postrzeganie siebie jako człowieka twórczego i zdolnego do kreatywnego myślenia ma na celu wzmocnienie w osadzonych postrzeganie siebie jako osoby wartościowej. Aktywny udział osadzonych w warsztatach plastycznych ma służyć podnoszeniu ich własnej wartości.

Arteterapia, czyli terapia poprzez sztukę jest jedną z form oddziaływań o charakterze resocjalizacyjnym realizowanych na terenie naszej jednostki.

 

tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej