Areszt Śledczy w Bytomiu kolejny raz zorganizował zajęcia edukacyjno - profilaktyczne dla młodzieży w ramach programu ,,To be free’’.

W zajęciach, jakie odbyły sie 5 lutego uczestniczyła grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu.

W trakcie zajęć prowadzonych przez funkcjonariusza naszej jednostki omówiono kilka bloków tematycznych m. in. ,,więzienie - najgorszy scenariusz dla młodego człowieka” ,,profilaktyka uzależnień” oraz ,,przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.”

Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje jakie niesie za sobą kolizja z prawem. Wskazano, że pobyt w warunkach izolacji penitencjarnej jest najgorszym scenariuszem dla młodego człowieka. Poruszono także temat specyfiki i złożoności sytuacji osadzenia w zakładzie karnym.

Izolacja, a rzeczywistość więzienna

Uczniowie wraz z opiekunami mogli również obejrzeć eksponaty zgromadzone w ramach wystawy zorganizowanej w podziemiach aresztu, przedstawiającej areszt dawniej i dziś. Wystawa przybliżyła zwiedzającym szczególny charakter jednostki. Zwrócono młodzieży uwagę na zaburzenia zachowania pojawiające się na gruncie więzienia stanowiące konsekwencje pobytu ‘’za kratami’’.

Cel zajęć

Głównym celem jest przestrzeganie młodych ludzi przed postępowaniem i podejmowaniem decyzji niezgodnych z prawem, a także ograniczenie przestępczości wśród młodych ludzi poprzez ukazanie im konsekwencji niewłaściwych wyborów życiowych prowadzących do uzależnień i łamania prawa.

W trakcie spotkania przedstawiono również specyfikę zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej opisując charakter pracy w poszczególnych pionach służby. Uczniowie uzyskali informacje o wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Młodzież poznała zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

zdjęcia, tekst: por. Krzysztof Hyba 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej