W Areszcie Śledczym w Bytomiu, po raz kolejny realizowany jest kurs zawodowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z projektem „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpg

Obecnie osadzeni zdobywają kwalifikacje zawodowe na kursie pn.: "Technolog robót wykończeniowych z cyklem aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej". Ze względu na pandemię - jest to pierwszy w tym roku kurs zawodowy realizowany na terenie naszej jednostki. Grupa 12 osadzonych pod okiem doświadczonych pedagogów zdobywa wiedzę i umiejętności, które pomogą im odnaleźć się na rynku pracy po opuszczeniu murów jednostki penitencjarnej.

Realizacja kursów zawodowych, dzięki którym osadzeni nabywają nowe umiejętności zawodowe jest istotnym zadaniem w walce z wykluczeniem społecznym wśród osób opuszczających jednostki penitencjarnej, zgodnym z podstawowymi celami oddziaływań na osadzonych określonymi w art. 67 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego.

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, kurs zawodowy realizowany jest z zachowaniem reżimu sanitarnego.


 


 

Tekst: ppor. M. Piotrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej