W dniu 27 maja br. odbyło się szkolenie z zakresu posługiwania się bronią palną.

Zgodnie z planem szkolenia strzeleckiego na rok 2019, 27 maja na terenie strzelnicy Temida w Zabrzu odbyło się szkolenie funkcjonariuszy naszej jednostki z zakresu sprawnego posługiwania się bronią palną, która znajduje się na wyposażeniu aresztu. Tym razem uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze działów pozaochronnych, którzy podnosili swoje umiejętności w zakresie posługiwania się 9 mm pistoletem P-99 Walther. Każdy uczestnik szkolenia przystępując do zajęć praktycznych musiał wykazać się znajomością przepisów dotyczących zasad użycia i wykorzystania broni palnej. Kryteria oceny strzelającego obejmowały: znajomość przepisów, skuteczność strzelania (każdy miał do dyspozycji 25 sztuk amunicji), zachowanie się na strzelnicy, bezpieczne posługiwanie się bronią.

P-99 Walther

Szkolenia strzeleckie są ważnym elementem wyszkolenia funkcjonariuszy. Ich celem jest podnoszenie umiejętności funkcjonariuszy w zakresie posługiwania się jednostkami broni wykorzystywanymi w toku ich codziennej służby oraz odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań z bronią, doskonalenie ich umiejętności w tym zakresie.

Szkolenia te są obowiązkowe i odbywają się cyklicznie.

zdjęcia: mł. chor. Mateusz Piotrowski,

tekst: por. Krzysztof Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej