21 czerwca 2023 roku na trenie strzelnicy Towarzystwa Sportowego Temida odbyły się zajęcia w ramach programu „W służbie ojczyźnie”. Zajęcia teoretyczne dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu oraz II Liceum Ogólnokształcące im. J. Ligonia w Chorzowie zostały przygotowane i poprowadzone przez funkcjonariuszy Służby Więziennej Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Odbyła się kolejna edycja programu Służby Więziennej, którego efekty w przyszłości mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa państwa. Młodzież szkół ponadpodstawowych, do których kierowany jest program realizuje zadania z zakresu edukacji związanej z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych. Cykl zajęć jakie obejmuje program rozpoczyna się spotkaniem teoretycznym i stanowi wstęp do praktycznego szkolenia strzeleckiego. Bezpieczeństwo na strzelnicy podczas użytkowania broni jest najważniejsze, dlatego każdy uczestnik programu musi wzorowo znać zasady jakie obowiązują na strzelnicy. Bez posiadania tak elementarnej wiedzy nie ma mowy o dopuszczeniu uczestnika do dalszych zajęć, które odbywać się będą z bronią.

Uczniowie zostali zapoznani z budową strzelnicy, warunkami korzystania z niej oraz z zasadami zachowywania w obiekcie. Dodatkowo dowiedzieli się jak zorganizowane są strzelania, jakie są podstawowe komendy podczas użytkowania broni oraz obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Tekst: por. Daniel Prątnicki

Zdjęcia: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej