Święto Służby Więziennej przypada w dniu 8 lutego w rocznicę powołania więziennictwa. Dokładnie 103 lata temu, właśnie 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret ,,W sprawie tymczasowych przepisów więziennych’’.

Dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych to pierwszy akt prawny regulujący organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Służba Więzienna to trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w Polsce. Podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Funkcjonariusze codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli, chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Z determinacją i poświęceniem realizują trudne zadania służbowe przez 24 godziny na dobę. Z okazji naszego święta w Areszcie Śledczym w Bytomiu oraz Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu wręczono odznaczenia i awanse funkcjonariuszom zasłużonym w pracy penitencjarnej. Akty nadania wyższych stopni służbowych otrzymało 27 funkcjonariuszy: dwóch w korpusie oficerów, czterech w korpusie chorążych, dwudziestu w korpusie podoficerów oraz jeden w korpusie szeregowych. Nasze święto było również okazją do wręczenia sześciu odznak resortowych ,,Za zasługi w pracy penitencjarnej’’ jednej srebrnej oraz pięciu brązowych.

tekst: kpt. Krzysztof Hyba 

zdjęcia: archiwum SW 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej