W dniu 23 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Książki, doroczne święto organizowane przez UNESCO mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa oraz ochronę własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.

Warto przypomnieć, że święto to zostało ustanowione w 1995 roku na 28 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, a data 23 kwietnia związana jest z rocznicą śmierci wielkich pisarzy: Szekspira, Cervantesa, czy Nabokova.

Służba Więzienna również dołączyła do tych obchodów z uwagi na istotną rolę jaką odgrywa literatura i czytelnictwo w procesie resocjalizacji osadzonych.

Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na terenie naszej jednostki to coroczna okazja do promowania i oceny stanu czytelnictwa wśród osadzonych. Kadra penitencjarna podejmuje szereg oddziaływań mających na celu promowanie czytelnictwa wśród osadzonych.

Na terenie jednostki znajduje się biblioteka wyposażona w pokaźną kolekcję powieści z zakresu literatury polskiej i światowej, książek historycznych, popularnonaukowych, biograficznych, a także książek służących do nauki języków obcych. Powiększając zasoby biblioteczne w głównej mierze uwzględnia się potrzeby i zainteresowania osadzonych.

Resocjalizacja poprzez czytelnictwo

Promowanie i popularyzacja czytelnictwa, a w efekcie rosnąca liczba osadzonych korzystających z zasobów biblioteki to ważny element działań resocjalizacyjnych.

Czytanie uczy myślenia, pobudza wyobraźnię, wyrabia umiejętność wysławiania się, uczy cierpliwości, rozwija emocje i osobowość, a także wzmacnia przynależność.

Czytelnictwo stanowi ważny element spędzania czasu wolnego przez osadzonych. Czytanie w warunkach izolacji pozwala osadzonym będącym w miejscach odosobnienia społecznego przygotować się do życia w społeczeństwie po opuszczeniu murów więziennych.

Prowadzone działania w zakresie promowania i popularyzowania czytelnictwa przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwoju osobistego osadzonych.

tekst, zdj. kpt. Krzysztof Hyba 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej