Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia to czas radości, ale też czas, który skłania ludzi do refleksji nad swoim dotychczasowym życiem. Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu czynią starania, by także osoby pozbawione wolności przy tej okazji dokonały takich rozważań. Podejmują szereg inicjatyw mających na celu pokazanie osadzonym, jak olbrzymie znaczenie ma dzielenie się z innymi. Dzięki ich staraniom skazani przygotowują rękodzieła, które przekazane zostaną do różnych instytucji na co dzień wspierających Służbę Więzienną w realizacji celów wykonania kary pozbawienia wolności oraz ozdobią więzienne pomieszczenia. Prace tworzone przez nich będą również stanowić podarunki, które przekażą swoim rodzinom.

Przez sztukę do celu

Terapia przez sztukę jest uznaną metodą wykorzystywaną w pracy z dorosłymi z dysfunkcjami takimi jak uzależnienia, współuzależnienia, patologia społeczna czy choroby psychiczne. Osoby biorące udział w zajęciach plastycznych nie muszą posiadać zdolności w tym kierunku, ponieważ głównym odniesieniem nie są wartości jakościowe wytworzonych obiektów. Głównym celem zajęć jest przewartościowanie samooceny osadzonego, relacji ze środowiskiem, rozwoju emocjonalnego. Emocje, z którymi borykają się osoby pozbawione wolności trudno jest wyrazić słowami, dlatego sztuka może pomóc spojrzeć im w głąb siebie i stać się jedynym środkiem ekspresji emocjonalnej. Proces twórczy służy wzrostowi kreatywności, pomaga podnieść samoświadomość, redukuje stres i zahamowania, pomaga przełamywać bariery interpersonalne. Przy pomocy prowadzącego uczestnik tworzy obiekty artystyczne, a następnie dzieli się zawartymi w nich znaczeniami. Jako metoda arteterapia wspiera diagnozę, terapię oraz resocjalizację. Arteterapia daje uczestnikom szansę lepszego zrozumienia siebie i swoich problemów, może też prowadzić do zmiany widzenia własnej osoby.

Tekst: por. Daniel Prątnicki, ppor. Kamila Warchoł

Zdjęcia: por. Daniel Prątnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej