Programy readaptacji skazanych są jedną z podstawowych form pracy z osobami pozbawionymi wolności. Dzięki nim wychowawcy, psycholodzy czy terapeuci starają się korygować postawy skazanych i wyposażać ich w umiejętności, które pozwolą im radzić sobie ze swoimi deficytami.

Arteterapia czyli terapia przez sztukę jest uznaną metodą wykorzystywaną w pracy z dorosłymi z dysfunkcjami takimi jak uzależnienia, współuzależnienia, patologią społeczną czy chorobami. Głównym celem zajęć jest przewartościowanie samooceny osadzonego, relacji ze środowiskiem, rozwoju emocjonalnego. Emocje, z którymi borykają się osoby pozbawione wolności trudno jest wyrazić słowami, dlatego sztuka może pomóc spojrzeć im w głąb siebie i stać się jedynym środkiem ekspresji emocjonalnej. Proces twórczy służy wzrostowi kreatywności, pomaga podnieść samoświadomość, redukuje stres i zahamowania, a także pomaga przełamywać bariery interpersonalne.

Jednym z takich programów jest właśnie „Spotkanie z Wyobraźnią”, program realizowany w okresie świątecznym przez wychowawczynię w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu. W trakcie zajęć osadzeni wykonują ozdoby świąteczne, które przystroją pomieszczenia jednostki i stworzą świąteczny klimat bożonarodzeniony.

 

 

Tekst: ppor. Kamila Warchoł, por. Daniel Prątnicki

Zdjęcia: ppor. Kamila Warchoł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej