W dniu 17 grudnia w Areszcie Śledczym w Bytomiu odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dla osadzonych i ich rodzin.

Tradycyjnie jak co roku administracja aresztu wraz z kapelanem więziennym zorganizowała spotkanie wigilijne z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, w którym udział wzięła grupa osadzonych. Osadzeni wspólnie z rodzinami przy wigilijnym stole mogli podzielić się opłatkiem. Kapelan skierował ciepłe, okolicznościowe słowo do osadzonych i ich rodzin, skłaniając obecnych do refleksji nad życiem.

W miłej, świątecznej atmosferze wysłuchano koncertu najpiękniejszych polskich, a także zagranicznych kolęd z różnych stron świata w wykonaniu  tenora Juliusza Ursyna Niemcewicza, solisty związanego z Operą Śląską w Bytomiu występującego na scenach w Polsce i Europie.

Wigilia za murami

Rodzina odgrywa ważną rolę w procesie readaptacji społecznej osadzonych. Kontakty osób przebywających w izolacji z osobami bliskimi przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb emocjonalnych i stanowią jeden z priorytetów resocjalizacji. Podtrzymywanie i wzmocnienie więzi rodzinnych jest istotnym czynnikiem społecznej readaptacji osadzonych. Rodzina to często dla osadzonych największa motywacja do powrotu na właściwą drogę życia.

Tekst, zdjęcia por. Krzysztof Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej