W dniu 24.09.2022r. wzięliśmy udział w pikniku organizowanym na terenie miasta Bytom.

Piknik zorganizowała wspólnota mieszkaniowa jednego z bytomskich osiedli mieszkaniowych. Oprócz naszej służby obecna była także Państwowa Straż Pożarna oraz Policja. Jako Służba Więzienna mogliśmy zademonstrować sprzęt, który na co dzień wykorzystujemy w naszej codziennej służbie w tym samochód operacyjno - konwojowy.

SW nowocześnie, profesjonalnie

Udział naszej formacji w pikniku umożliwił promowanie Służby Więziennej jako potencjalnego miejsca pracy. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi procedurami wstąpienia w nasze szeregi. Obecność funkcjonariuszy bytomskiej jednostki penitencjarnej była okazją do podkreślenia istotnej roli jaką pełni Służba Więzienna w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu w szczególności poprzez izolację sprawców przestępstw oraz prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych. Przywilejami jakie wiążą się z założeniem munduru (m. in. możliwością awansu zawodowego, nabyciem praw emerytalnych po 25 latach służby, dofinansowaniem do wypoczynku, pomocą finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych, nagrodę roczną).

Obecność w tego rodzaju wydarzeniach to idealna okazja do integrowania się ze środowiskiem lokalnym, prezentowania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej oraz zachęcania do wstąpienia w nasze szeregi. Szczegółu dotyczące naboru znajdują się pod adresem www.sw.gov.pl/rekrutacja, bądź pod numerem telefonu: 504 333 932.

 

Tekst, zdj. kpt. K. Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej