3 grudnia zrealizowano kolejną edycję programu readaptacyjnego z zakresu promocji zdrowia pn. ,,Rzuć palenie''.

Realizacja programu ,,Rzuć palenie'' wpisuje się w realizowaną w bytomskiej jednostce profilaktykę zdrowego trybu życia i readaptacji społecznej w zakresie uzależnienia od wyrobów tytoniowych i innych środków psychoaktywnych. 

Program został zrealizowany przy współudziale pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu. Zajęcia miały nie tylko charakter wykładu, czy pogadanki, ale również warsztatów. W trakcie zajęć osadzeni mieli możliwość nabycia wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej problematyki związanej z paleniem wyrobów tytoniowych. 

Cel: nie palić

Głównymi celami programu było zmotywowanie uczestników zajęć do podjęcia decyzji o rezygnacji z używania tytoniu, w tym palenia papierosów, zachęcenia do podejmowania działań prozdrowotnych. Skupiono się również na uświadomieniu odpowiedzialności za zdrowie własne oraz tzw. 'biernych palaczy'.

Program ,,Rzuć palenie'' jest jednym z realizowanych przez Areszt Śledczy w Bytomiu programów resocjalizacyjnych sprzyjających readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Planowane są kolejne edycje programu dla osadzonych w zakresie promocji zdrowia. 

 

zdjęcia, tekst: por. Krzysztof Hyba 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej