Areszt Śledczy w Bytomiu na bieżąco realizuje zadania w ramach przeciwdziałania przedostawaniu się substancji odurzających oraz ich obrotowi na terenie jednostki penitencjarnej.

Zadaniem psów specjalnych w Służbie Więziennej jest przede wszystkim prewencja, kontrola osób ubiegających się o wstęp na teren jednostki, kontrola przesyłek z zewnątrz, cel mieszkalnych oraz pomieszczeń.

Służba Więzienna regularnie staje w obliczu prób przemytu środków niedozwolonych. Dzięki psom specjalnym takie sytuacje są niwelowane. Nel, bo tak wabi się owczarek belgijski, który po ukończeniu specjalistycznego kursu rozpoczął swoją służbę w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu w dniu dzisiejszym wraz ze swoim przewodnikiem kontrolował cele oraz pomieszczenia bytomskiego aresztu.

Nos na medal

Obecność psów w Służbie Więziennej ma znaczący wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych i trudno byłoby wyobrazić sobie funkcjonowanie zakładów karnych i aresztów śledczych bez ich nieocenionej pomocy. Skazani mają świadomość konsekwencji prawnych, jakie wiążą się z ujawnieniem u nich substancji narkotycznych.

tekst: kpt. Krzysztof Hyba

zdj.: Arkadiusz Krupiński 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej