6 sierpnia 2019 roku w Areszcie Śledczym w Bytomiu już po raz kolejny odbył się koncert światowej sławy tenora Juliusza Ursyna Niemcewicza.

Solista Opery Śląskiej w Bytomiu, artysta występujący na wielu scenach w Polsce i Europie. W ramach projektu ,,Muzyka Narodów” zaprezentował szeroki repertuar muzyczny z zakresu kultury wysokiej.

W tym roku odbywa się V jubileuszowa edycja projektu ,,Muzyka Narodów”, który realizowany jest w postaci darmowego cyklu koncertów w amfiteatrze w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla w Bytomiu.

Muzyka = edukacja

Ważnym aspektem projektu jest wartość edukacyjna, w tym roku dodatkowo nawiązująca do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości na ziemiach śląskich.

W wydarzeniu uczestniczyła liczna grupa osadzonych oraz funkcjonariusze naszej jednostki.

     Koncert przeniósł uczestników w podróż muzyczną po kulturach wielu narodów. Resocjalizacja przez sztukę – muzykę - umożliwia przekazanie osadzonym pozytywnego przesłania, że każdy, jeśli tylko chce, może zmienić swoje życie. Kontakt z muzyką stanowi istotny instrument wychowawczy w pracy resocjalizacyjnej, służąc procesowi budzenia  i rozwijania postaw moralnych.

Resocjalizacja przez muzykę stwarza możliwości ukierunkowania zachowań osadzonych w kierunku społecznie akceptowalnym. Arteterapia, czyli terapia przez sztukę, jako metoda, która wspiera resocjalizację, budzi coraz większe zainteresowanie ze strony osadzonych.

Koncert odbył się w ramach prowadzonych w naszej jednostce oddziaływań readaptacyjnych z zakresu arteterapii.

 

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej