6 października na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Bytomiu dotyczące realizacji programu ,,Praca dla więźniów’’.

W siedzibie nadleśnictwa odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli między innymi przedstawiciele Nadleśnictwa Świerklaniec, Dyrektor AŚ w Bytomiu. Zainteresowanie zatrudnieniem osób pozbawionych wolności przez zewnętrzne firmy, instytucje jest coraz większe. Przeprowadzone rozmowy z pracownikami nadleśnictwa miały na celu zainicjowanie współpracy z Aresztem Śledczym w Bytomiu. Wskazano na liczne korzyści płynące z zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Ustalono wzajemne oczekiwania. 
Resocjalizacja przez pracę
Praca jest jednym z podstawowych środków, dzięki którym można mówić o skutecznej resocjalizacji. Dzięki niej skazani mogą nauczyć się systematyczności, odpowiedzialności, czuć się potrzebni. Dodatkowo zatrudnienie odpłatne pozwala na zmniejszenie zobowiązań finansowych. Dzięki wykonywanej pracy osadzeni mają szansę lepiej odnaleźć się na rynku pracy po opuszczeniu bytomskiej jednostki penitencjarnej. 
Spotkanie z Nadleśnictwem Świerklaniec to pierwszy etap rozmów, które ukierunkowane są na nawiązanie ścisłej współpracy z naszą jednostką penitencjarną. Rozmowy będą kontynuowane. 

tekst: por. K. Hyba 

zdjęcia: st. szer. Marlena Wochnik 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej