W dniu 25.04.2022 r. na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu podpisano kolejną umowę o zatrudnieniu skazanych w firmie KOMSTA Okna i Drzwi S. A.

W wyniki podpisanej umowy firma KOMSTA reprezentowana przez Prezesa Pana Mirosława Komstę zatrudni kolejną grupę osadzonych. Tym razem osadzeni zostaną zatrudnieni na terenie Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu w nowo wybudowanej hali produkcyjnej.

Podjęcie pracy przez skazanych umożliwi im zdobycie nowego doświadczenia zawodowego, które ułatwi im znalezienie zatrudnienia po opuszczeniu murów więziennych. Należy podkreślić, że praca w warunkach izolacji penitencjarnej jest jedną z najskuteczniejszych form oddziaływań w procesie resocjalizacji. Osadzeni podejmą odpłatną pracę, która umożliwi im regulowanie zaległych i bieżących zobowiązań finansowych takich jak np. zobowiązania alimentacyjne.

Podpisanie umowy było zwieńczeniem aktywnie prowadzonych działań promocyjnych rządowego programu „Praca dla więźniów” i z pewnością przyniesie jeszcze wiele korzyści zarówno stronom umowy jak i jej beneficjentom.

tekst, zdj. kpt. Krzysztof Hyba 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej