8 września br. 21 osadzonych otrzymało nowe dokumenty tożsamości.

Każda osoba pełnoletnia posiada dowód osobisty. Dokument ten umożliwia nam właściwe funkcjonowanie. Legitymując się ww. dokumentem jesteśmy w stanie załatwić szereg formalności w urzędzie, na poczcie, czy banku. Służba Więzienna na podstawie obowiązujących przepisów jest zobligowana do podejmowania działań mających na celu uzyskanie przez skazanych dokumentu tożsamości.

Spora liczba osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w jednostce penitencjarnej nie posiada ww. dokumentu. Przyczyny tego są bardzo proste. Dokument stracił ważność, uległ zniszczeniu lub po prostu osadzony nigdy go nie posiadał.

Pomoc postpenitencjarna ma za zadanie ułatwić osadzonym ‘’start’’ po wyjściu na wolność. Obejmuje ona wszelkie działania związane z przygotowaniem osadzonych do wyjścia na wolność. Może to być między innymi pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem w ośrodku dla bezdomnych, dopłata do czynszu, poradnictwo prawne, czy właśnie sfinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego. Jeżeli skazany nie posiadałby np. dowodu osobistego miałby trudności z załatwieniem jakichkolwiek formalności. Pomagając osadzonym minimalizujemy to ryzyko.

Powyższe działania finansowane są z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, na który środki pozyskiwane są w dużej mierze z pracy odpłatnej osadzonych.

tekst, zdjęcie: kpt. Krzysztof Hyba 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej