W dniu 10.09.19 r. na terenie Bytomia odbyły się obchody 80 rocznicy II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

W dniu 10 września br. w Domu Pomocy Społecznej KOMBATANT w Bytomiu-Miechowicach odbyły się miejskie obchody 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość.  

Na zaproszenie Prezydenta Bytomia oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  w uroczystych obchodach uczestniczył Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu  ppłk  Artur Szumowski.

Uroczystość rozpoczęto o godzinie  11:00  ceremoniałem wojskowym w miejscu pamięci narodowej. Pod pomnikiem – tablicą, upamiętniającą bohaterów, którzy przelewali krew za wolną i demokratyczną ojczyznę , o których odwadze i poświęceniu w swym przemówieniu mówił Prezydent miasta Bytomia Pan Mariusz Wołosz.

Bohaterów uczczono apelem pamięci i salwą honorową. W imieniu wszystkich społeczności złożono kwiaty pod tablicą ,,Pamięci Kombatantów Domu Pomocy Społecznej ,,Kombatant ” w Bytomiu.

Uroczystość była również okazją do złożenia podziękowań i wręczenia listów gratulacyjnych podopiecznym DPS ,,Kombatant” za ich wkład w walkę o Polskę i dbanie o historyczną pamięć tych, którzy zapłacili najwyższą cenę walcząc o ojczyznę - własne życie.

Ceremoniał wojskowy zakończył koncert orkiestry wojskowej.

 

zdjęcia, tekst: por. Krzysztof Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej