Dyrektor bytomskiego aresztu podpisał porozumienie o współpracy z PUP w Bytomiu.

10 marca 2017 roku w Areszcie Śledczym w Bytomiu odbyło się spotkanie, w trakcie którego Dyrektor aresztu ppłk dr Grzegorz Kosiński oraz Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu Pan mgr Łukasz Wiejacha podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez siebie instytucjami.

Podpisane porozumienie formalizuje zasady i warunki dalszej współpracy pomiędzy stronami w zakresie wspólnie podejmowanych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Bytomiu przygotowujących się do samodzielnego wejścia na rynek pracy.

Spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń i podzielenia się doświadczeniami związanymi z dotychczasową współpracą. Pozwoliło także na omówienie możliwości realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć i ustalenie zasad sprawnej komunikacji i przepływu informacji pomiędzy stronami.

Należy nadmienić, że kadra aresztu prowadzi wiele oddziaływań w obszarze ukierunkowanym na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności, co stanowi stanowi ważny element resocjalizacji. Dotychczasowa wieloletnia współpraca aresztu z Powiatowym Urzędem pracy w Bytomiu pozwoliła na opracowanie oraz realizowanie kompleksowych programów promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej przyczyniających się do zwiększania szans osób pozbawionych wolności na powtórną skuteczną readaptację społeczną i odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

 

 

oprac: tekst, zdjęcia

kpt. Artur Karkoszka

rzecznik prasowy

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej