5 czerwca 2022 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bytomiu oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu wzięli udział w Pikniku Militarnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pasjonatów Wojskowości ‘’KOMPANIA BYTOM’’.

Impreza militarna pod nazwą ,,Śląskie Manewry’’ była już XVII zlotem pojazdów militarnych. Organizatorem przedsięwzięcia ponownie zostało Stowarzyszenie Pasjonatów Wojskowości ‘’KOMPANIA BYTOM’’. Pasjonatom militariów zaoferowano szereg atrakcji począwszy od pokazu akrobacji lotniczej, przejazdów sprzętem wojskowym, czy pokaz skoków spadochronowych. Wskazana impreza to jedna z największych tego typu w tej części kraju. Od 2005 r. przyciąga coraz większe tłumy.

Obszar pikniku został podzielony na dwie strefy:

- pierwsza; militarna, dedykowana wojsku. Prezentująca między innymi wyposażenie współczesnego żołnierza, a także pojazdy wojskowe,

- druga; bezpieczeństwa, w której funkcjonariusze Służby Więziennej reprezentowali naszą formację.

SW nowocześnie, profesjonalnie

Piknik Służb Mundurowych umożliwił promowanie Służby Więziennej jako potencjalnego miejsca pracy. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi procedurami wstąpienia do służby. Nasz udział był okazją do podkreślenia istotnej roli jaką pełni Służba Więzienna w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu w szczególności poprzez izolację sprawców przestępstw oraz prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych.

Promocja Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Udział w wydarzeniu był także okazją do zapoznania uczestników z ofertą studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, która umożliwia zdobycie wykształcenia wyższego, a także daje gwarancję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

zdjęcia: mjr Monika Miłosz 

tekst: kpt. Krzysztof Hyba 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej