Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bytomiu uczestniczyli w organizowanej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w dniach 20.10 - 15.12 br. ogólnopolskiej akcji służb mundurowych pod hasłem ,,NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”.

Służba  ojczyźnie i obywatelom to naturalny obowiązek funkcjonariusza, który ratuje mienie poszkodowanych w czasie klęsk żywiołowych oraz ratuje zdrowie i życie ludzkie z potrzeby serca, oddając  krew drugiemu – cząstkę siebie.

Propagowanie honorowego oddawania krwi przez funkcjonariuszy służb mundurowanych podnosi poziom zaufania społecznego do państwa i jako forma nowoczesnego patriotyzmu służy kojarzeniu munduru opatrzonego symbolami i godłem RP z gotowością niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek

Akcja honorowego oddawania krwi przyczynia się do popularyzacji szlachetnej idei niesienia pomocy drugiemu w potrzebie i znacząco wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

Zdjęcie, tekst: Krzysztof Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej