W dniu 20.06.2023 r. wzięliśmy udział w pikniku organizowanym na terenie Dąbrowy Górniczej.

Piknik został zorganizowany przez Śląską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy. Oprócz naszej służby obecna była także Państwowa Straż Pożarna oraz Policja. Jako Służba Więzienna mogliśmy zademonstrować sprzęt, który na co dzień wykorzystujemy w naszej codziennej służbie w tym samochód operacyjno - konwojowy.

SW nowocześnie, profesjonalnie

Udział naszej formacji w pikniku umożliwił promowanie Służby Więziennej jako potencjalnego miejsca pracy. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi procedurami wstąpienia w nasze szeregi. Obecność funkcjonariuszy bytomskiej jednostki penitencjarnej była okazją do podkreślenia istotnej roli jaką pełni Służba Więzienna w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu w szczególności poprzez izolację sprawców przestępstw oraz prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych. Przywilejami jakie wiążą się z założeniem munduru (m. in. możliwością awansu zawodowego, nabyciem praw emerytalnych po 25 latach służby, dofinansowaniem do wypoczynku, pomocą finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych, nagrodę roczną).

Obecność w tego rodzaju wydarzeniach to idealna okazja do integrowania się ze środowiskiem lokalnym, prezentowania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej oraz zachęcania do wstąpienia w nasze szeregi.

Szczegółu dotyczące naboru znajdują się pod adresem www.sw.gov.pl/rekrutacja, bądź pod numerem telefonu: 504 333 932.

 

Tekst, zdj. kpt. K. Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej