W Areszcie Śledczym w Bytomiu zakończono innowacyjny projekt realizowany przy współpracy z Działem Biblioterapeutycznym Biblioteki Śląskiej pn. ,,Książka - podróż bez walizki”.

W ramach realizowanego projektu na terenie aresztu odbyły się cztery spotkania online osadzonych z autorami literatury podróżniczej oraz ze znanymi podróżnikami i blogerami  zajmującymi się tematyką podróżniczą. Realizację projektu zainaugurowano już we wrześniu spotkaniem online z popularną podróżniczką i pisarką P. Beatą Pawlikowską. Motywem przewodnim spotkania było popularyzowanie czytelnictwa wśród osadzonych w zakresie literatury podróżniczej. Kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy zwiedzili najdalsze zakątki świata odbyły się kolejno: 15 września z Piotrem Milewskim, 23 września z Arkadiuszem Winiatorskim oraz 6 października z wiceprzewodniczącą Śląskiego Stowarzyszenia  Podróżniczego ,,Garuda” Agnieszką Stryczek.

Powyższe spotkania stanowiły pierwszą część projektu literackiego realizowanego w ramach przedsięwzięcia ,,Książka - podróż bez walizki”. W drugiej części został przeprowadzony konkurs online dotyczący wybranych pozycji książkowych o charakterze podróżniczym.

Podróż - jako sposób na życie i droga do wolności

Projekt przybliżył osadzonym literaturę podróżniczą, która rozwija umysł, budzi refleksję nad sobą i światem  stanowiąc ,,wstęp do życia na wolności”.

Nadrzędnym celem spotkań było podniesienie czytelniczych kompetencji osadzonych, wzbogacenie ich słownictwa. Realizacja przedsięwzięcia miała również  zachęcić osadzonych  do odkrycia swoich pasji, poszukiwania celu w życiu. ,,Podróżowanie” w świecie literatury to namiastka wolności i sposób pokonywania własnych barier i słabości.

 

tekst: por. K. Hyba 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej