Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

 1. Po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Katowicach do dnia 05.09.2021r. na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu wprowadza się następujące ograniczenie:

       - widzenia odbywać się będą w pełnym reżimie sanitarnym z zakazem kontaktu fizycznego
       
z osobami odwiedzającymi.

 

2. Ewentualne przedłużenie ograniczenia wskazanego w pkt. 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

3. Ograniczenie, o którym mowa w pkt. 1, jest niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

4. Administracja Aresztu Śledczego w Bytomiu podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej