Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

KOMUNIKAT

 

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Katowicach do dnia 31.12.2021r. na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu wprowadza się następujące ograniczenia:

- widzenie odbywać się będzie w pełnym reżimie sanitarnym z zakazem kontaktu fizycznego z osobami odwiedzającymi,

- widzenie trwa 60 minut, którego udziela się raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego,

- w widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko.

  1. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w pkt. 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
  2. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
  3. Administracja Aresztu Śledczego w Bytomiu podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej