Areszt Śledczy w Bytomiu modernizuje system komunikacji radiowej. Sprawna i nowoczesna łączność to szybkość, bezpieczeństwo i właściwa komunikacja - ważne nie tylko w sytuacjach nagłych, nieprzewidywalnych, ale i w codziennej służbie na każdym stanowisku.

Nasza jednostka w ramach modernizacji Służby Więziennej otrzymała między innymi 26 radiotelefonów przenośnych oraz 2 przewoźne.

Cyfrowy system łączności radiowej zapewni nie tylko komunikację pomiędzy pojazdami konwojowymi i funkcjonariuszami, ale także umożliwia zabezpieczenie rozmów przed podsłuchem, lokalizację urządzeń radiowych. Aktywowana zostanie również funkcja GPS do lokalizowania tych urządzeń.

Profesjonalna służba

Nowoczesny system radiokomunikacji SW jest istotnym elementem wdrażania programu modernizacji Służby Więziennej. Cyfrowy system radiowy znacząco poprawi warunki i bezpieczeństwo pełnienia służby przez funkcjonariuszy naszej jednostki oraz ułatwi współpracę aresztu z innymi agencjami i organizacjami bezpieczeństwa publicznego.

 

zdjęcia, tekst: por. Krzysztof Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej