Na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu w dniu 8grudnia odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu "W Służbie Prawu" dla uczniów z Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach.

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów odbyły się na terenie Naszej jednostki penitencjarnej. W ramach spotkania przybliżono uczniom misję, zadania oraz historię Służby Więziennej.

Profilaktyka przede wszystkim

Spotkanie polegało między innymi na uświadomieniu licealistom, że więzienie jest najgorszym ze scenariuszy dla młodego człowieka. Często zdarza się, że podjęte decyzje przez młodego człowieka stoją w konflikcie z porządkiem prawnym i mogą rzutować na całe jego życie.

Funkcjonariusze Służby Więziennej zwrócili również uwagę na zjawisko przemocy rówieśniczej oraz przestępczości nieletnich. Omówione zostały przykłady zachowań oraz nieodpowiedzialnych decyzji, które w konsekwencji mogą doprowadzić do umieszczenia młodej osoby w zakładzie karnym. Podczas spotkania omówione zostały również skutki działań przestępczych nie tylko dla samego sprawcy, ale także dla osób bliskich, rodziny, grupy rówieśniczej.

Przyszłość

Uczniowie, którzy niedługo staną przed wyborem dotyczącym swojej przyszłości zostali również zapoznani z możliwościami wstąpienia do Służby Więziennej, korzyściami wynikającymi ze służby oraz drogą kariery zawodowej.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Służbie Więziennej i systemem rekrutacji mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie internetowej www.sw.gov.pl/rekrutacja, bądź pod numerem telefonu: 504 333 932.

 

zdj. st. sierż. Grzegorz Chmiel

tekst kpt. Krzysztof Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej