Służba więzienna od wielu lat aktywnie włącza się w popularyzację honorowego krwiodawstwa będącego wyjątkową i unikalną formą pomocy innym.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bytomiu uczestniczą w akcji oddawania krwi, odpowiadając na apel punktów krwiodawstwa ,,Twoja krew ratuje życie”. Celem tego typu akcji jest zapewnienie dostępności krwi dla szpitali oraz propagowanie idei honorowego oddawania krwi wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wielu z nas systematycznie od wielu już lat oddaje krew.

Plut. Grzegorz Chmiel w uznaniu za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa otrzymał z rąk przedstawiciela Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu wyróżnienie Ministra Zdrowia w postaci odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Oddał już 21 litrów krwi.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bytomiu wspierają honorowe krwiodawstwo i dzielą się z potrzebującymi bezcennym darem jakim jest krew. Ratując życie dają świadectwo wielkiej odpowiedzialności społecznej. Za powyższą postawę funkcjonariusz został również wyróżniony nagrodą przez Dyrektora jednostki. 

Służymy pomocą - mamy to we krwi

Krwiodawstwo to ważna misja i wielki test odpowiedzialności społecznej funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy bez względu na okoliczności pozostają w służbie drugiemu człowiekowi.

Tekst, zdjęcia: por. K. Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej