Służba kwatermistrzowska obok działu ewidencji, penitencjarnego, ochrony, czy służby zdrowia to jedna z kluczowych komórek organizacyjnych zapewniających prawidłowy przebieg służby. Działania realizowane przez funkcjonariuszy działu kwatermistrzowskiego mają zapewnić osadzonym odbycie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztu w odpowiednich warunkach bytowych, a także odpowiednie warunki pracy wszystkim pracownikom naszej jednostki.

Dział kwatermistrzowski na co dzień zajmuje się służbą transportową, żywnościową, kwaterunkową, remontowo - konserwatorską, elektroenergetyczną, mieszkaniową, a także realizuje świadczenia mundurowe. Funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego pełniąc swoją służbę zajmują się utrzymaniem obiektów na terenie aresztu, inwestycjami, zamówieniami publicznymi. Dokonują również zakupów niezbędnych do funkcjonowania naszej jednostki materiałów i urządzeń.

Funkcjonariusz - kwatermistrz

Kwatermistrz to obok wychowawcy i oddziałowego jedna z ważniejszych osób w życiu osadzonego. Codziennie nadzoruje przygotowanie osadzonym posiłków, dba o właściwe warunki sanitarne osadzonych poprzez zabezpieczenie środków higieny osobistej i pomieszczeń. To również fachowiec posiadający umiejętności budowlane, stolarskie.

Aby sprostać tym wszystkim zadaniom funkcjonariusz działu kwatermistrzowskiego musi wykazać się znajomością przepisów z wielu dziedzin m. in. z zakresu zamówień publicznych, ochrony środowiska, finansowych, budowlanych, transportowych.

Funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego swoją pracą przyczyniają się do tworzenia bezpiecznych warunków pełnienia służby zapewniając ciągłość i poprawność funkcjonowania naszej jednostki.

tekst, zdjęcia: kpt. Krzysztof Hyba 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej