23 września br. na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu zakończył się egzaminem kolejny kurs zawodowy przyuczający osadzonych do zawodu technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Areszt Śledczy w Bytomiu realizuje cykl szkoleń kursowych skierowanych do osadzonych, w ramach projektu pn. ,,Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” będącego częścią Programu Operacyjnego-Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szkolenie obejmowało zajęcia aktywizacji zawodowej, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie teoretyczne i praktyczne. W szkoleniu uczestniczyła grupa 12 osadzonych.

Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie kursantów do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych.

Kurs zawodowy szansą na lepszy start

Efektem szkolenia było nabycie przez osadzonych nowych umiejętności zawodowych, dających możliwość wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym, co w znacznym stopniu wpłynie na odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Realizowany na terenie jednostki cykl kursów aktywizacyjno - szkoleniowych w ramach projektu POWER ma na celu wzrost aktywności zawodowej i społecznej osadzonych oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

zdjęcia, tekst: por. Krzysztof Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej