W ramach współpracy Aresztu Śledczego w Bytomiu z Biblioteką Śląską w Katowicach odbyły się kolejne zajęcia skierowane do osadzonych z zakresu edukacji historycznej i kulturowej.

Tym razem zajęcia prowadzone przez pracownika Biblioteki Śląskiej odbywały się w ramach koła bibliotecznego. Dotyczyły edukacji poprzez czytanie, analizowanie oraz interpretację wybranych legend i baśni. W warsztatach uczestniczyła grupa 15 osadzonych.

Poznawanie i przeżywanie sytuacji zawartych w legendach, baśniach dostarcza wielu ważnych informacji o otaczającym świecie. Świat legend zawiera treści związane z tematami ukazującymi czytelnikowi sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych oraz przyswojenie podstawowych pojęć takich jak pomoc, opieka, współczucie, koleżeństwo, czy przyjaźń.

Literatura - rozwój

Czytanie prowadzi do istotnych zmian w procesie wychowawczym. Dostarcza bodźców do rozwoju emocjonalnego. Przyczynia się do wzbogacenia wyobraźni i rozszerza zakres spostrzeżeń i pojęć oraz rozwoju intelektualnego. Może stać się również inspiracją do różnych form aktywności intelektualnej bądź plastycznej.

Wykorzystanie terapeutycznych wartości literatury jest istotne w procesie readaptacji społecznej i redukcji wykluczenia społecznego osadzonych. Edukacja historyczna i kulturowa osadzonych służy procesowi podnoszenia wiedzy w zakresie dziejów człowieka, jego miejsca i roli w historii.

Warsztaty edukacyjne skierowane do skazanych są jednym z podstawowych oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych przez naszą jednostkę. Planowane są kolejne edycje zajęć w zakresie edukacji historycznej i kulturowej skierowane do osadzonych.

Wskazane oddziaływania to zadania Służby Więziennej w drodze do realizacji celów wykonania kary pozbawienia wolności określonych w art. 76 § 1,2 i 3 Kkw.

 

Tekst, zdjęcie: por. Krzysztof Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej